Denne side vil i billeder og efterhånden i ord fortælle om fuglelivet i vores have.
Har opdaget, at vi faktisk har flere arter end jeg havde troet?
Håber besøgende kan lide hvad de ser?

Allike Bogfinke Stær Blåmejse Rødkælk Sjagger
Gulspurv Skovspurv Musvit Musvåge Gærdesmutte Hvid vipstjert
Rødstjert Husskade Dompap Skovskade Råge Jernspurv
Fiskehejre Gråkrage Ringdue Grønirisk Tamdue Sumpmejse
Spurvehøg Kvækerfinke Tyrkerdue Solsort Gærdesanger Træløber
   
Gransanger Silkehale Stillits Munk